Kurssit

Suomen vaikeimmat korkeakoulukurssit

Eri yliopiskelijoiden suositusten helpoiksi nopiksi ohessa saadaan sivutuotteena kenties myös vaikeimmatkin kurssitkin selville. Sekä osin myös kiistanalaiset peruskurssit teknisempiin aiheisiin, kun teknisempien aiheiden opiskelija voi oikeutetusti kyseenalaistaa olisivatko kurssit heille lopulta vaikeita vaiko jopa helppoja suhteessa noppamäärään.

Eri hauskuuttajien mielestä osa alle olevista kursseista kannatti mainita jonkun kysyessä yliopistonsa helppoja noppia. Pari hauskuutuskursseista liekin oikeasti todella vaikeita. Kuitenkin seassa on myös mainintoja ohjelmoinnin alkeiskursseista, joiden vaikeudesta voi olla montaa mieltä, joten tämä lie osioista lopulta kaikista tulkinnanvaraisin.

Vihreillä merkatuissa kursseissa on ylipäätään ollut taustalla sellainen ajatus, että ne olisivat kenties teknisen yliopiston tai oppisuunnan osaamistaustalla helpompia suorittaa. Ennakkoon ei ollut tarkoitus lähteä rajaamaan kerättyä aineistoa julkaisuun sen suuremmin. Palautteen ja reaktioiden kautta tullee ylipäätään parempi lopputulos kunkin kurssin helppouden ja vaikeuden arvioinnissa.

Ohjelmoinnin perusteet ei sitten kuulosta aivan yhtä vaikealta kuin nämä muut, mutta olkoot nyt tässä viiteryhmässä. Vaikka niistä yleensä saa hyvän määrän noppia, jos on tietoteknisiä valmiuksia. Enkä nyt usko, että kymmenistä tarjolla olevista valtakunnallisista tai yliopistokohtaisista vaihtoehdoista ihminen, jolla ei ohjelmointiin ole jo ennestään kiinnostusta, valitsisi kovinkaan herkästi juuri ohjelmoinnin alkeiskursseja.

Jos ohjelmoinnin alkeet taas olisivat yliopistokohtaisissa osioissa niin koko yliopistokohtaisten helppous ja luotettavuus kyseenalaistettaisiin herkästi kommenteissa aina sivuston noustessa keskusteluun.

Esimerkiksi avajaisten suodattamattoman, mutta samana iltana ja seuraavana päivänä pikaisesti päivitetyn, listan perusteella tällainenkin näkemys esitettiin suoriltaan Jyväskylän suunnilla pariin otteeseen. Enimmäkseen tuli kuitenkin rakentavaa palautetta, jonka myötä avautui tällainen kiistanalaisten sekä vaikeiden kurssien osio, johon siirsin esimerkiksi Teollisuustalouden perusteet.

Toki se voisi olla mielenkiintoista, mitä pidetään kunkin yliopiston ylivoimaisesti vaikeimpina kursseina. Niihin tuskin vaan ohjelmoinnin alkeiskursseja lasketaan, joten puolet sellaisiksi luokitelluista eivät kurssisisällöiltään ole siltä osin niin kekseliäitä, että niitä hauskuutusmielessä olisi aivan välttämätöntä pakottaa.

Mielenkiintoisempia supervaikeita kursseja ovatkin esimerkiksi on Programming Parallel Computers tai Sukupuolen representaatioita, joissa on sisältöjen ja formaattien puolesta haastetta.

Vaikeimmat

 1 op

Elements of Supercomputing

Mistä supertietokoneissa on kyse

Englanniksi.

Edukamu 

 1 op

Latex

Ladontajärjestelmä

Matemaattis-looginen.

HY opintotarjonta 

 2 op

Ihmisen fysiologia

Fysiologiset mekanismit ja niihin liittyvät anatomiset rakenteet

UTU opinto-opas 

 5 op

Programming Parallel Computers

Rinnakkaislaskenta

Matemaattis-looginen.

MyCourses Aalto 

 5 op

Functional Programming 1

Funktionaalisen ohjelmoinnin alkeet

Matemaattis-looginen.

Tampereen yliopiston opintotiedot 

 5 op

Kriittinen dialogi

Dialogia kriittisesti

 5 op

Functional Programming 2

Funktionaalisen ohjelmoinnin alkeiden jatkot

Matemaattis-looginen.

Tampereen yliopiston opintotiedot 

 2 op

R-kieli

R-ohjelman käyttötaito

Matemaattis-looginen.

Osallistu kyselytutkimuksiin

Kuluttajapaneeli järjestää markkinatutkimuksia, joihin vastaamalla ansaitsee palkkiona rahaa tai halutessaan lahjakortteja.

 Kuluttajapaneeli.fi

Helpot Nopat.fi sisältää kumppanuusmarkkinointilinkkejä, jotka on merkitty -tähdellä.

 5 op

Ohjelmoinnin alkeet

Ohjelmoinnin perusteet

Matemaattis-looginen.

Tampereen yliopiston opintotiedot 

 5 op

Tietojärjestelmien mallintaminen

Käsitys tietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä

Matemaattis-looginen.

UTU opinto-opas 

  5 + 5 op

Ohjelmoinnin perusteet + ohjelmoinnin jatkokurssi

Johdatus ohjelmointiin Python-kielellä

Matemaattis-looginen.

Tenttivaihtoehto.

HY opintotarjonta 

 5 op

Teollisuustalouden perusteet

Yrityksen talouden ja laskentatoimen perusteet

Matemaattis-looginen.

Tampereen yliopiston opintotiedot 

 5 op

Tuulivoiman perusteet

Tuuli luonnonilmiönä ja energiana

Matemaattis-looginen.

TUNI opintotiedot 

 5 op

Viihde-elektroniikka

Modulaarisen elektroniikan periaatteet

Matemaattis-looginen.

TUNI opintotiedot 

 5 op

Laskentatoimen perusteet

Laskentatoimen osa-alueet, käsitteet ja periaatteet

Matemaattis-looginen.

Tampereen yliopiston opintotiedot 

 5 op

Kemian perusteet

Perusteet kemiaan

Matemaattis-looginen.

Helsingin yliopiston tutustumiskurssit 

 5 op

Sukupuolen representaatioita

Miten kieli osallistuu todellisuuden rakentamiseen ja tunnistaa kielenkäytön ja vallan välisiä yhteyksiä

 6 op

Ohjelmointi 1

Rakenteisen ohjelmoinnin perusteet

Matemaattis-looginen.

Jyväskylän yliopiston opinto-opas 

 6 op

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät

Kvantitatiivisen tutkimuksen ominaispiirteet

Matemaattis-looginen.

LUT-yliopiston opinto-opas 

 6 op

Tilastollisten mallien peruskurssi

Tilastollisten ongelmien ratkominen tilastollisten ohjelmistojen avulla

Matemaattis-looginen.

  8 op

Ohjelmointi 2

Ohjelmansuunnittelun ja olio-ohjelmoinnin periaatteita

Matemaattis-looginen.

Jyväskylän yliopiston opinto-opas 

  10 op

Esitutkinta ja pakkokeinot

Esitutkintaan ja pakkokeinoihin liittyvä keskeinen sääntely

Itä-Suomen yliopisto 

Mainintoja vaikeudestaan saaneita kursseja

Helsingin yliopisto

Tietokoneen toiminta
Johdatus logiikkaan I
Lineaarialgebra 
Matriisilaskenta I
Algebralliset rakenteet I.
Ohjelmoinnin perusteet
Feministisen ajattelun perusteet
Digi A
Myynnin verkkokurssi 
Introduction to Language Technology

Aalto

Linear Algebra
Partial Differential Equations
Algebraic Geometry
Data Science for Business I
Energia ja ympäristö
MySQL for Data Analytics

TUNI

Yliopistofysiikka
Vuorovaikutuksen teoriat
Pattern recognition and machine learning
Höyrytekniikka
Luottamustehtävissä toimiminen
Insinöörimatematiikka
Johdatus riskienhallintaan ja vakuuttamiseen
Tietotekniikka ja yhteiskunta

UTU

Differentiaaligeometria

JYU

Continuum mechanics
Johtamisen ja johtajuuden perusteet
Algoritmit 1
TVT perusteet
Matematiikan propedeuttinen kurssi

Oulun yliopisto

Kirjanpito ja tuloslaskenta
Säätötekniikan menetelmät
Tuotantotalouden peruskurssi
Digitaaliset suodattimet
Kompleksi- ja signaalianalyysit
Orgaaninen Kemia 2 ja 3
Sähkömagnetismi
Sähkömagnetismi 2
Kvanttimekaniikka 1
Taloustieteen perusteet
Johdatus matemaattiseen päättelyyn
Tietoliikennesignaalinkäsittely
Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia: Molekyylibiologian perusteet
Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia: Aineenvaihdunnan perusteet
Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia: Hormonit ja kudosten biokemia
Tietorakenteet ja algoritmit

Kerro Kaverille

Helpoista nopista on parempi kuulla ennemmin kuin myöhemmin. Puuttuvat opintopisteet olisi helppo opiskella milloin vaan.

Nopat.me on nyt Helpot Nopat.fi