Helpot opintopisteet lukion ja ammattikoulun vapaasti valittaviin opintoihin MOOC-nettikursseilla

Ilmaisia, helppojen opintopisteiden MOOC-opintopisteitä pystyy hyödyntämään myös lukion vapaasti valittaviin opintoihin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen ohella. Mitä moni ei välttämättä vielä tiedä.

Itsellänikin meni kahdeksan kuukautta aikaa sivuston teosta laskettuna havahtua, että helppoja MOOC-opintopisteitä voi tietysti sisällyttää myös lukiotutkintoonsakin. Toiseen asteen opinnoissa näitä nettikursseja voi myös ammattikoulututkinnossa hyödyntää.

Kyse on siis helpoista nettikursseista, joita voi suorittaa milloin vaan. Vieläpä hyvin nopeasti, kun kurssit koostuvat lähinnä monivalinnoista ja mahdollisista, yleensä noin kolmen kappaleen mittaisista kirjoitustehtävistä.

Helpon nettikurssin pystyy suorittamaan pariin päivään. Palkkioksi saa normaaleja, ECTS-kelpoisia (European Credit Transfer System) opintopisteitä, joita korkeakouluopinnot Suomessakin ovat.

MOOC-kurssien suorittamisen mahdollisuudesta osana lukio-opintoja ovat tiedottaneet kurssialustoista esimerkiksi FITech sekä Helsingin yliopisto tutustumiskursseillaan.

Periaatteessa kaikkien helppojen MOOC-kurssien pitäisi kelvata lukio-opintojen vapaavalintaisiin, mutta kannattaa varmuuden vuoksi selvittää lukionsa opinto-ohjaajan kanssa, kuinka MOOC-kurssien sisällyttäminen oman lukiosi käytänteissä toimii.

MOOC-kurssien opiskelu sallii mahdollistaa myös tulevien korkeakouluopintojen edistäminen jo ennakkoon. Voit esimerkiksi hyväksilukea jo ennen korkeakouluopintojesi alkua suorittamasi MOOC-kurssin tulevan yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkintosi vapaasti valittaviin opintoihin ja vauhdittaa valmistumistasi.

Kolmas puoli on sitten se ajatus, että MOOC-opinnoilla voi tutustua samalla sekä korkeakouluopiskeluun että nettikurssiopintoihin. Mihin tarkoitukseen ne on tehtykin eri korkeakoulujen toimesta. On mahdollista siis oppiakin uutta. Opiskelijoiden suosiota saaneet MOOC-kurssitoteutukset mahdollistavat myös aikatauluttoman opiskelun.

Omasta lukiotodistuksestani verrattain suuri osa koostuu vapaaehtoisen liikunnan opinnoista. Minkä taustalla oli, että johdin toisena lukiovuotenani koko lukiota vapaaehtoisen liikunnan paikallaolossa. MOOC-kursseilla onnistunee opintopisteiden keruu tuotakin vähemmällä vaivannäöllä. Kivoja tapoja saada opintopisteitä lukiotodistukseen molemmat kuitenkin ovat.

Kaikki helpot valtakunnalliset verkko-opintopisteet löytää MOOC-osiosta. Valtakunnalliset kurssit järjestetään yleisesti verkkototeutuksina ympäri vuoden Massive Open Online Course-periaatteella, joten voit suorittaa niitä oman aikataulusi ehdoilla.

Lukio ja ammattikoulu

 2 op

Tiedelukutaidon perusteet

Antaa valmiuksia ylioppilas- ja pääsykokeisiin sekä korkeakouluopiskeluun

Tiedelukutaidon perusteet on tässä esimerkkinä yksittäisestä helposta MOOC-kurssista, jotka kaikki löytyvät MOOC-osiosta. Se on myös hyvä tapa aloittaa tarinansa helppojen opintopisteiden maailmassa.

Suoritettavissa myös ruotsiksi.

Monivalintakyselyt ja pohdintatehtävät.

Tiedelukutaidon perusteet 

Helsingin yliopiston tutustumiskurssit

Erilaisia kursseja

Helsingin yliopiston tutustumiskurssit ovat hyvä osoitus erityisesti lukiolaisille suunnatuista kursseista. 

HY tutustumiskurssit 

MOOC-osio

Kaikki helpot ja ilmaiset MOOC-nettikurssit

Kaikille avoimet ja ilmaiset verkkokurssit, joita voi myös lukiolaisenakin suorittaa.

Sisällytettävissä niin yliopisto-, ammattikorkeakoulu- kuin lukio-opintojen vapaasti valittaviin opintoihin.

MOOC-nettikurssit 

Helpot Nopat

Korkeakoulujen helpoimmat opintopisteet.

MOOC-nettikurssitHYAaltoTUNIUTUJYUUEFUWASALUTOYLYVaikeimmatAMKLukioNoppani

Kerro Kaverille

Helpoista nopista on parempi kuulla ennemmin kuin myöhemmin. Puuttuvat opintopisteet olisi helppo opiskella milloin vaan.

Nopat.me on nyt Helpot Nopat.fi

Taloustiedon tiivistelmä

Taloustiedosta kiinnostuneille on nyt internetissä interaktiivinen sanahakutiivistelmä lukion taloustiedon oppikirjoista Kauppis.comin muodossa.

Kauppis.com