Campusonline

Campusonline ja AMK-nettikurssijärjestelmän viallisuus

Helpot nopat on ollut tähän asti lähinnä yliopisto-opiskelijoita koskeva ilmiö, kuten se edelleenkin käytännössä on.

Helppojen noppien luonteen määrittelyä hankaloittaakin ilmiön hajanaisuus.

AMK-nettikurssijärjestelmän erilaisuuden yliopistototeutuksiin vuoksi AMK-opiskelijoiden ei käytännössä ole mahdollistakaan saada yliopisto-opiskelijoita vastaavaa kokemusta helppojen noppien kursseista ja joustavaan opiskelusta.

Onkin sääli, että osalta korkeakouluopiskelijoista jää erilainen ja kiva tapa opiskella vapaavalintaisia opintoja kaikkialta ilmaiseksi väliin.

Tilanne olisi kuitenkin verrattain helppo korjata yhdenmukaistamalla koko nettikurssikenttää. Ongelmat, kun voisi korjatakin parantaen samalla nettikurssien koko kenttää.

Ammattikorkeakouluhallinnon piirissä helppoja noppia opiskelijailmiönä on yritetty liittää Campusonlinen ja ylipäätään koko AMK-nettikurssisektorin peruskurssejakin koskeviin kummallisuuksiin.

Kaikista joustavimmat ja käytettävyydeltään moderneimmat helppojen noppien MOOC-nettikurssit ovat kuitenkin todellisuudessa vastakohta kaikelle, missä ammattikorkeakouluissa on nettikurssien saralla epäonnistuttu.

Opiskelijailmiönä levinneistä nettikursseista itsessään olisikin opittavaa, jos halutaan tehdä kaikki niiden esimerkkejä vastaan, kuten Campusonlinen kanssa kävi.

Helpot nopat ammattikorkeakoulukontekstissa

Harvat opiskelijakeskustelut Campusonlinen helpoista nopista tänäkin päivänä hajaantuvat noin 25 eri ammattikorkeakouluun. Kuvaavaa onkin, että sivustoa perustettaessa helppojen noppien AMK-kursseja oli ylipäätään tiedossa kolme.

Tieto AMK-kursseista on siis hyvin pitkälti yksittäisten suosittelijoiden varassa. Se ei ole siis samankaltainen opiskelijoiden ruohonjuuritason ilmiö kuin helpot nopat yliopistoissa.

Campusonlinen AMK-kurssien luonne on myös huomattavasti vaihtuvampi kuin vaikkapa perinteisissä helppojen noppien MOOC-nettikursseissa, joita järjestetään yleensä vuodesta toiseen.

Sivuston jakamisen eri osioihin myötä voi jäädä kuva, että helpot nopat olisi tasavahva ja kaikki opiskelijat tavoittava ilmiö.

Edes kaikissa yliopistoissa ei ole huomattavasti suotuisamman kaikille avoimen ja pysyvän nettikurssijärjestelmän ansiosta automaattisesti keskustelua helpoista nopista.

Kaikille avoimista yliopistonettikursseista saa myös huomattavasti vähemmän opintopisteitä kuin AMK-nettikursseista.

Tällöin AMK-opiskelijoilla ei ole varsinaiseen valinnanvapauteen minkäänlaista kannustetta, jos saat miltei kolminkertaisen määrän opintopisteitä yhdestä kurssista helppojen noppien nettikurssien opintopistemääriin verrattuna.

Voi tietysti ajatella, että opiskelijoille ei ole muulla väliä kuin opintopisteillä, joten eihän kukaan opiskelija valittaisi epäsuhdasta opintopistemäärissä.

AMK-opiskelijoiden asettaminen tuollaiseen valintatilanteeseen ei ole kuitenkaan opiskelijoiden tai nettikurssien vika vaan nettikurssijärjestelmän ja AMK-hallinnon, joka loi ja määritti Campusonlinen nettikurssijärjestelmänä.

Huomattavasti todennäköisempää onkin, että Campusonlinea käytetään Campusonlinena, ei helppoina noppina.

On hyvin epäreilua syyllistää kurssintekijöitä, opiskelijoita ja korkeakouluja epäonnistuneen järjestelmän luomisesta.

Kurssintekijöille, opiskelijoille ja korkeakouluille merkityksellisimmät helppojen noppien kurssit ovat olleet täysin erilaisia korkeakoulukursseja kuin Campusonlinen AMK-nettikurssit.

Opintopisteiden eroavaisuus AMK-nettikursseissa ja kaikille avoimissa kursseissa

Kaikille avoimista MOOC-yliopistokursseista saa huomattavasti vähemmän opintopisteitä kuin AMK-nettikursseista. 

Eroavaisuus AMK-nettikurssien (yleensä 5 opintopistettä) ja MOOC-nettikurssien (yleensä 2 opintopistettä) välillä voitaisiinkin yhdenmukaistaa siihen 2 opintopisteeseen.

Vaikkei se nyt varmaan olisi uudistuksena kaikkien opiskelijoiden mieleen, niin nettikurssien hyväksilukemisen ja yleisen vaatimustason mukaisesti niiden järjen mukaan pitäisi kaikkien vastaavien kurssien kohdalla olla linjassa.

Helpot nopat on vapaavalintaisten kurssien opiskeluun kannustava ilmiö, joten on hyvin epäreilua liittää ammattikorkeakouluhallintoa edustavien puheissa ilmiötä tai sivustoa siihen, ettei yksittäinen kurssintekijä esimerkiksi osaa nettikurssin monivalintatoteutusta tehdä.

AMK-nettikurssijärjestelmän epäonnistumisten yleistäminen kaikkeen nettikurssitarjontaan on kuitenkin hyvin pelottavaa aikana, jolloin ammattikorkeakoulut ovat tekemässä jälleen uutta digivisiota.

AMK-nettikurssijärjestelmän epäonnistumisten yleistäminen kaikkeen nettikurssitarjontaan on kuitenkin hyvin pelottavaa aikana, jolloin ammattikorkeakoulut ovat tekemässä jälleen uutta digivisiota.

Avoimen ja rakentavan keskustelun nettikursseista puuttuessa helppojen noppien osalta pelkään, että AMK-nettikurssijärjestelmään ja Campusonlineen kohdistettavaa kritiikkiä ohjataan siihen toimivaan osaan kurssitarjonnasta.

Kaikille avoimet ja ilmaiset MOOC-nettikurssit ja helpot nopat opiskelijailmiönä ovat olleet käytännössä täysin irrallaan AMK-nettikursseista.

Toimivien, kohtuullisten opintomäärien kurssitoteutusten esimerkeistä oppiminen olisikin lähinnä jo valmis mallipohja uudistaa AMK-nettikurssijärjestelmä.

AMK-opiskelijoilla toivoisi olevan mahdollisuus myös käydä niitä hyväksi havaittuja kahden opintopisteen nettikursseja.

Campusonline vaihtuvine, ties milloin järjestettävine ja osalle opiskelijoista suljettuine kursseineen ei ole koskaan ollut mikään helppojen noppien verkkokurssin ihanne.

Campusonlinen viallisuus

Kahden opintopisteen MOOC-nettikurssien toimiviksi havaituissa käytännöissä olisikin erinomainen konsepti ammattikorkeakoulunettikursseillekin käyttöön otettavaksi.

Näin katoaisi heti suurin osa hyväksilukemishuolistakin, kun ei enää jaettaisi liikaa opintopisteitä AMK-nettikursseista.

Nyt on ilmeisesti voinut hyväksilukea joitakin viiden opintopisteen peruskursseja tutkinnossaan Campusonlinen tarjonnalla.

En siis itsekään aiemmin ylipäätään edes tiennyt, että AMK:n sisäisessä nettikurssijärjestelmässä olisi tällainenkin hyväksilukumahdollisuus ennen kuin törmäsin helppoihin noppiin viittaavaan korkeakouluedustajien keskusteluun, jossa oli esimerkkeinä matematiikan ja fysiikan peruskursseja korvattu nettitoteutuksilla.

Vaikka aika helppo korjaus olisi tässäkin pudottaa AMK-nettikurssien opintopistemäärät 1-2 opintopisteeseen per kurssi 5 opintopisteestä, jolloin ne eivät enää korvaisi peruskurssien toteutuksia.

Sadoissa opiskelijalähteissä ja niiden keskusteluissa helpoista nopista ei tuo Campusonlinen nettikurssien hyväksilukemisen erityisominaisuus esiintynytkään.

Peruskurssien hyväksiluku ei ole ilmiö, joka opiskelijoiden keskuudessa liitettäisiin ylipäätään helppojen noppien ammattikorkeakoulussakin vapaavalintaisiin kursseihin keskittyvään opiskeluun. 

Väitteet siitä, että kurssintekijät ja korkeakoulut tarkoituksella opintotehtailisivat kursseja ovat sitten edelleen käsittämättömiä eli sitä kritiikkiä voisi kohdistaa huomattavasti tarkemmin, jos haluaa kannatusta ajatuksilleen.

Joustavaa ja hyödyllistä nettikurssitarjontaa toivovien opiskelijoiden leimaaminen tuskin edesauttaa järjestelmän kehittämisessä, jos oletetaan käyttäjillään ja kokemuksillaan olevan jonkinlaista arvoa kehitystyölle.

Niinkin railakasta käsitettä kuin moraalikato on AMK-hallinnon keskusteluissa väläytelty aivan kuin kaikki muut olisivat yhtäkkiä asemoituneet kaikkien rehellisyyden ihanteiden vastaisesti vaikuttamaan korkeakoulutukseemme.

Vaihtoehtoisesti toisten usein erilaiset näkökulmat auttaisivat ymmärtämään ja parantamaan vaikkapa ammattikorkeakoulujen omaa nettikurssijärjestelmää.

Kurssintekijät

Lähinnä AMK-kursseja koskevien ongelmien yleistäminen kaikkiin nettikursseihin on hyvin epäreilua kurssintekijöiden kannalta, jotka ovat edesauttaneet joustavaa opiskelua.

Kurssintekijöiden ääni ei tulekaan nettikurssikeskustelussa ollenkaan kuuluviin.

Helppojen noppien MOOC-nettikursseja loivat ensi kertaa tiettävästi melko autonomisesti operoineet teknisen alan tiedekunnat.

Moni muu taho liittyi mukaan ja ammattilais-IT-talojen kanssa yhteistyössä kehitti ylipäätään toimivan ja yksinkertaisen sivustopohjan uudelle opiskelumuodolle. Käyttäjiä suomalaisille MOOCeille löytyi kansainvälisesti miljoonia.

Onkin joustavien nettikurssien tulevaisuuden kannalta vaarallista, kuinka vähän nettikurssien eteen tehdylle pioneerityölle annetaan edes arvoa.

Helpot nopat juhlistavat kaikille avointen ja ilmaisten MOOC-nettikurssien saavutusta.

Missään muualla maailmassa ei ole vastaavia ilmaisen ja joustavan opiskelun ihanteita opiskelussa, joten aina ei välttämättä edes ymmärretä, kuinka ainutlaatuisten asioiden äärellä olemme.

Julkinen keskustelu

Julkinen keskustelu uusista ilmiöistä ei aina ole helppoa.

Campusonlinen perusopintojen hyväksilukemisen viallisuus tai (hyvin harvojen) monivalintojen kurssien valuviat tarvitsisivat kuitenkin omat käsitteensä, millainen se opintopistetehtailu kaikessa epäluuloisuudessaan kurssintekijöiden ammattietiikkaa kohtaan jo oli.

Vaikkei opintopistetehtailukaan nyt varsinaisesti liity opiskelijoiden vapaavalintaisten kurssisuositusten kulttuuriin, käsitteiden selkeyttäminen ja kohdistaminen paremmin auttaisi ymmärrystä kaikkialla eri puolilla hyvin hajanaista nettikurssimaailmaa.

Ilman vuoropuhelua unohtuu, miksi miljoona ihmistä on vaikkapa kokenut mielenkiintoiseksi sen tunnetuimman helppojen opintopisteiden hyödyllisen MOOC-nettikurssin. Se ei ole sattumalta lajissaan maailman suurin oikeasti avoin ja kaikille ilmainen kurssi.

Julkiselta keskustelulta helpoista nopista toivonkin ennen kaikkea mielenkiintoisten ja hyödyllisten näkökulmien esiintuloa.

Tähänastinen keskustelu ei ollut osannut esimerkiksi Elements of AI:n mediassakin juhlittujakin saavutuksia nettikurssina osannut liittää helppoihin noppiin.

Eli miettiä samalla, mikä vaikka MOOC-nettikurssin opetusmuodossa, sisältöjen rajaamisessa, joustavuudessa ja saatavuudessa toimii.

Opetushenkilökunnan ja kurssintekijöiden näkemyksissä helppoja noppia ei ole nähty lähinnä ongelmallisuuden kautta, kuten korkeakouluhallinnon edelleen silti melko harvoissa reaktioissa.

Toivoisinkin avointa pohdintaa kurssintekijöiltäkin helpoista nopista. 

Ammattikorkeakouluhallinnon omien epäonnistumisten Campusonlinen kanssa sekoittaminen helppojen noppien ajatukseen jättää kurssien antoisuuden ja erilaisuuden käsittelyn vähälle.

Muistuttaisin kuitenkin, että sivuston ja helppojen noppien kannalta kaikki nämä ammattikorkeakoulunettikursseihin liittyvät ongelmat rajautuvat korkeintaan siihen noin viiteen prosenttiin, jonka AMK-opiskelijat ilmiöstä tällä hetkellä muodostavat käyttäjäkunnasta tai ylipäätään keskustelusta helpoista nopista.

Muillahan ei ole pääsyä Campusonlinen kursseille kuin AMK-opiskelijoilla, joten siksikin on epäreilua yleistää käytännössä siitä täysin erillistä helpot nopat -ilmiötä koskemaan AMK-nettikurssijärjestelmää.

Yliopistoille ja opiskelijoilleen ei ole edes olemassa helppoja noppia, joissa olisi AMK-nettikurssien lainalaisuuksia.

Suomessa korkeakouluissa on siis opintopisteiden suhteen olemassa kaksi aivan erilaista maailmaa. Toinen niistä on Campusonline ja toinen helpot nopat.

Huomattaisin, että helppojen noppien kursseina annetut AMK-suositukset yksittäisten opiskelijoiden taholta kuitenkin ovat myös AMK:n vapaasti valittavia kursseja koskevia, eivätkä peruskursseja korvaavia sisällöiltään.

AMK-opiskelijoiden puolestakaan helppoja noppia ei siis hahmoteta vapaasti valittavien kurssien ulkopuolisiksi, joten kytkös tuohon AMK-nettikurssijärjestelmän peruskurssien hyväksilukuongelman epäkohtaan on hyvin hatara.

Eli ei voi kuin lähinnä suositella aiemmin mainittua helppoa korjausta AMK:n nettikurssien opintopistemäärien rajaamiseen MOOCien totuttuun kahteen.

Samalla korkeakoulujen kaksi eri nettikurssijärjestelmää vastaisivatkin jo huomattavasti enemmän toisiaan.

Nythän AMK-opiskelijoille rajattu Campusonline on käytännössä opintopistetehtailtu opintopistemääriltään ylivertaiseksi vaihtoehdoksi kaikille avoimiin ja ilmaisiin yliopistonettikursseihin verrattuna.

En usko, että syynä siihen olisi ensisijaisesti ammattikorkeakoulujen halu sulkea yliopistot kilpailusta opintopisteistä ja kursseista saatavasta rahasta.

Vaan ylipäätään näköalattomuus ja keskustelun puute, jossa nykyisissä digivisioissakin sivuutetaan kurssien todellisen käyttäjäkunnan ohella onnistuneiden kurssintekijöiden mietteet nettikurssien nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

Opiskelijanäkökulma ei ole ainoa tulokulma helppoihin noppiin aiheena, mutta aika vähällä kontekstilla saa sen sivuuttamalla muodostaa käsitystään helpoista nopista.

Helpoista nopista keskustelu edesauttaneekin nettikurssimaailman hahmottamista. Samalla ymmärtää, mitä helpot nopat eivät ole koskaan olleet.

Kerro Kaverille

Helpoista nopista on parempi kuulla ennemmin kuin myöhemmin. Puuttuvat opintopisteet olisi helppo opiskella milloin vaan.

Nopat.me on nyt Helpot Nopat.fi