Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston helpoimmat opintopisteet

Mikään ei ole mahdotonta Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Ainakaan, jos otetaan vertailukriteeriksi se kuinka monta helpot opintopisteet kotiin tuovaa kurssia pystyvät kunkin yliopiston opiskelijat nimeämään. Yli kaksikymmentä eri kurssia on jo kunnioitettava määrä tiputeltavaksi milteipä suoriltaan. 

Eikä tarjolla ole pelkkää perusmuotoista kurssia vaan on myös paljon sellaista, jossa parhaimmillaan vaikeustaso, suorittamisen nopeus ja helppous lähestyvät rakastetuimpia valtakunnallisia pöhinäkursseja.

Yliopistokohtaisempien kurssien ohella voi toki valita ja hyväksilukea helppoja valtakunnallisia verkko-opintopisteitä tutkintoonsa. Valtakunnalliset kurssit järjestetään yleisesti verkkototeutuksina ympäri vuoden Massive Open Online Course-periaatteella, joten voit suorittaa niitä oman aikataulusi ehdoilla.

Jyväskylän yliopisto

 1 op

Orientaatio jatkuvaan oppimiseen

Opinnoissa onnistumisen tueksi

JYU opinto-opas

 1 op

Johdatus planetaariseen hyvinvointiin

Globaalit ympäristölliset kriisit, kuten ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen 

JYU opinto-opas

 1 op

Tiedonhankinnan perusteet

Löydä etsimäsi tieto helpommin

JYU opinto-opas

 1 op

Tekoäly opetuksen tukena

Tekoälyn ja kielimallien perusperiaatteet

JYU opinto-opas

 2 op

Kansalaisen kyberturvallisuus

Kyberturvallisuuden perusasiat

JYU opinto-opas

 2 op

Kokoustaidot

Kokouksen konteksti

JYU opinto-opas

 2 op

Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi

Lukiofysiikkaa täydentävä

Matemaattis-looginen.

JYU opinto-opas

Osallistu kyselytutkimuksiin

Kuluttajapaneeli järjestää markkinatutkimuksia, joihin vastaamalla ansaitsee palkkiona rahaa tai halutessaan lahjakortteja.

 Kuluttajapaneeli.fi

Helpot Nopat.fi sisältää kumppanuusmarkkinointilinkkejä, jotka on merkitty -tähdellä.

 2 op

SPSS-kurssi

Ohjelman perusteiden osaaminen

Matemaattis-looginen.

JYU opinto-opas

 2 op

Yrittäjyystarinoita

Oman osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen

JYU opinto-opas

 2 op

Opiskelijan digityökalupakki

Digitaaliset työvälineet

JYU opinto-opas

 2 op

Viestintä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa

Sosiaaliset verkostot

JYU opinto-opas

 2 op

Digimarkkinointia käytännössä

Verkkonäkyvyys, hakukoneanalytiikka ja mobiilimarkkinointi

Itsenäiset oppimistehtävät ja loppuessee.

Osa Jyväskylän avoimen yliopiston kaikille avoimia ja ilmaisia kursseja.

Kehitetty yhteistyössä Googlen kanssa Jyväskylän yliopiston toimesta.

JYU avoin yliopisto

 2 op

Näkökulmia digitalisaatioon

Vaikutukset yksilön ja yhteiskunnan tasolla

JYU opinto-opas

 2 op

Johdatus algoritmiseen ajatteluun

Algoritmisen ajattelun keskeisimmät käsitteet

Matemaattis-looginen.

JYU opinto-opas

 2 op

E-learning module: Pronunciation

Ääntäminen

JYU opinto-opas

 2 op

E-learning module: Academic Vocabulary

Englanninkielinen akateeminen sanasto

JYU opinto-opas

 2 op

E-learning module: Grammar for Writing

Englannin kielioppi

JYU opinto-opas

 2 op

E-learning module: Academic Reading

Englanninkielisen akateemisen tekstin lukeminen

JYU opinto-opas

 2 op

Ruotsin valmentava verkkomoduuli

Opintoihin ja työelämään liittyvä sanasto sekä kielioppirakenteen kertaaminen

JYU opinto-opas

 2 op

Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä

Opiskelijahyvinvointi sekä akateemiset opiskelutaidot

JYU opinto-opas

 2 op

MOOC: Kehosta mitattava hyvinvointitieto

Mittaustiedon hyödyntäminen kunnon ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Yksilöllinen oppimistehtävä.

Monivalintatentti.

Osallistuminen keskustelualueelle.

JYU avoin yliopisto

Tarkista luottopisteesi

Saat uScoren avulla ilmaisen pääsyn luottopisteisiisi, jotka ovat aiemmin olleet vain pankkien ja vakuutusyhtiöiden saatavilla. Voit hyödyntää tätä tietoa tehdäksesi parempia taloudellisia päätöksiä, kuten neuvotellaksesi parempia lainakorkoja.

  uScore.fi

Helpot Nopat.fi sisältää kumppanuusmarkkinointilinkkejä, jotka on merkitty -tähdellä.

 3 op

Digitaalisen osaamisen perusteet

Tieto- ja viestintäteknologian keskeiset käsitteet ja ilmiöt

JYU opinto-opas

 3 op

Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta

Vuorovaikutuksen analysoiminen ja kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta

JYU opinto-opas

 3 op

Kielenhuollon verkkokurssi

Kielenhuollon perusasioiden kertaus

JYU opinto-opas

 3 op

Johdatus tietojärjestelmätieteeseen

Tietojärjestelmätieteen keskeiset osa-alueet

JYU opinto-opas

 3 op

Johdatus tilastotieteeseen

Tilastotieteen olemus ja rooli empiirisessä tutkimuksessa

Matemaattis-looginen.

JYU opinto-opas

 1-4 op

Planetaarisen hyvinvoinnin kokonaisuus

Kestävyys ja vastuullisuus

Monivalinta.

Tarjolla myös englanniksi.

Jyväskylän avoimen yliopiston kaikille ilmaisten ja avointen kurssien tarjonnasta on kehuttu näitä yhden opintopisteen planetaarisen hyvinvoinnin kursseja.

Planetaarinen hyvinvointi

 2-4 op

Arkipäivän fysiikkaa

Jokapäiväiseen elämään liittyvät fysikaaliset ilmiöt

Matemaattis-looginen.

JYU opinto-opas

 4 op

Algoritmit 1

Yksinkertaisten algoritmien suunnittelu

Matemaattis-looginen.

JYU opinto-opas

 5 op

Johtaminen ja johtajuuden perusteet

Johtajuuden ja johtamisen keskeiset perusteoriat ja käsitteet

JYU opinto-opas

 5 op

Tieteen etiikka

Tutkimuksen tekemisen eettiset ulottuvuudet

JYU opinto-opas

 5 op

Viestinnän johtamisen perusteet

Viestinnän johtamisen keskeiset käsitteet nykypäivän organisaatioissa

JYU opinto-opas

 5 op

Maailmankuvien filosofia

Tieteellisten maailmankuvien päälinjat antiikista nykyaikaan ajattelutapojen muutoksineen

JYU opinto-opas

 1-5 op

Tietoverkot

Internetin toiminta

Matemaattis-looginen.

JYU opinto-opas

 5 op

Matematiikan propedeuttinen kurssi

Tutustuminen lukion pitkän matematiikan oppisisältöihin matematiikan perusopintojen alkuvaihetta varten

Matemaattis-looginen.

JYU opinto-opas

 2-5 op

Tieteen teoria

Tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet metodologisine ja filosofisine kysymyksineen

JYU opinto-opas

 6 op

Tilastomenetelmien peruskurssi

Perusasiat tilastollisen tutkimuksen vaiheista

Matemaattis-looginen.

JYU opinto-opas

 6 op

Taloustieteen peruskurssi

Kansantaloustieteen peruskäsitteet, tutkimusmenetelmät ja keskeiset teoriat

JYU opinto-opas

 6 op

Digitaalinen markkinointi

Digitaalisen markkinoinnin strategiat ja työvälineet

JYU opinto-opas

  10 op

Maailman tila

Johdatus yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun

JYU opinto-opas

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot

Laskentatoimi, johtaminen, markkinointi, yrittäjyys ja viestinnän johtaminen

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus

Monikielisen akateemisen viestinnän taidot

Movi

Jyväskylän avoimen yliopiston kaikille avoimet ja ilmaiset kurssit

Moninaisia kursseja

Digimarkkinointia käytännössä (2 op) sekä Kansalaisen kyberturvallisuus (2 op) ovat saaneet suosituksia Jyväskylän ulkopuolellakin.

Kehosta mitattava hyvinvointitieto (2 op) sai myös suosituksensa.

JYU avoin yliopisto

Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille ilmaiset JYU avoimen kurssit

Erilaisia kursseja

Johdatus Robotiikkaan (2 op) sekä Tekoälyn perusteita ja sovelluksia (2op) ovat saaneet suositteluja helppoina noppina.

Kuten myös Palvelurobotiikka (3 op).

JYU avoin yliopisto tutkinto-opiskelijoille

JYU opinto-opas

Jyväskylän yliopiston opinto-opas

Jyväskylän yliopiston opinto-opas

JYU Sisu

Opintojaksoja ja muuta mukavaa

Jyväskylän yliopiston Sisu

Kerro Kaverille

Helpoista nopista on parempi kuulla ennemmin kuin myöhemmin. Puuttuvat opintopisteet olisi helppo opiskella milloin vaan.

Nopat.me on nyt Helpot Nopat.fi