Kela opintopisteet

Kuinka saada nopeasti opintopisteitä Kelan opintotukea varten, josseivät opintopisteet riitä

Jos sinulta puuttuu opintopisteitä opintotukiseurannasta tilanteen voi korjata hyvinkin nopeasti. On nimittäin olemassa lukuisia helppojen opintopisteiden kursseja. Joita tämä sivusto tuo tietoisuuteen opiskelijoilta ympäri internetiä saatujen suositusten perusteella.

Nettikursseja voi suorittaa 24/7, eli ne ovat useimmiten aina avoimia. Jolloin niitä voi, opiskelun ollessa mahdollista omaan tahtiin, suorittaa milloin nyt itselle sopiikaan. Ilman säätämistä ilmoittautumisaikojen ja kurssiaikataulujen kanssa.

Ainoa takaraja opintopisteiden suorittamiselle on lukuvuoden päättyminen 31.7 päätteeksi. Kurssit pitäisi sitä ennen suorittaa, mutta opintopisteet niistä voidaan arvostella ja hyväksilukea myöhemminkin.

Alla on usein kysyttyjä kysymyksiä opintopisteiden ja opintotuen osalta. Sekä kuinka helppojen opintopisteiden kursseilla voi opintopisteongelmiinsa löytää tehokkaan ratkaisun.

Opintotuen takaisinperintä

Ensinnäkin opintotuen osalta internetissä tykätään pelotella opintopisteiden takaisinperinnällä. Mikä on käytännössä ongelma vain, jos puhutaan opiskelun ohella työskentelyn tulorajojen ylittämisestä. 

Oikeasti takaisinperinnän raja on vain yksi opintopiste per tukikuukausi. Eli esimerkiksi 10 opintopisteellä yhdeksältä nostetulla tukikuukaudella olet jo välttänyt takaisinperinnän uhan. Kelann ohjeistus tältä osin on hyvinkin selvä.

45 opintopisteen lukuvuosiminimivaatimuksen täyttäminen yhdeksältä opintotukikuukaudelta ei siis, kuten usein väitetään, liity KELAn opintotuen takaisinperintään.

Tavoittelee lukuvuodelta sitten esimerkiksi 10 opintopisteen minimiä, 45-60 opintopistettä tai vapaasti valittavien opintojen saamista kasaan kaikkiin on helppo ratkaisu helppojen noppien opintopistekursseissa. Nettikurssien myötä, kun on mahdollisuus suorittaa opintojaan huomattavasti peruskurssien aikataulutuksia joustavammin.

Selvityspyyntö

Jos opintopisteitä puuttuu vaaditusta perustahdista ja Kelan opintopisteminimistä, niin silloin toki todennäköisesti joutuu Kelan selvityspyyntöön opintojen edistymisestä vastaamaan. Mikä ei tarkoita kuitenkaan opintotuen perintää, vaan opintotuen katkaisun uhkaa.

Opintotuen saa jatkumaan suorittamalla opintotuen keskeyttämispäivän jälkeen 20 opintopisteen verran opintoja. Eli se ei välttämättä ole kuin hetkellinen paussi.

Selvityspyyntöjen osalta kiinnittäisin kuitenkin huomiota siihen, että pandemia-aikana Kela antoi hyvin auliisti anteeksi, jos sinulla oli suoritettuna esimerkiksi 43 opintopistettä yhdeksältä tukikuukaudelta 45 opintopisteen minimistä, jolla välttää opintotukiseurantaan joutumiseen.

Anteeksianto ei todennäköisesti ole normaaliajan käytäntö, vaan ilman hyväksyttäviä perusteluita joutuu jatkossakin herkästi opintopisteiden kertymisen seurantaan.

Mikä tarkoittaisi, että siltä lukuvuodelta puuttuvien opintopisteiden verran pitäisi kiristää tahtia seuraavalla lukuvuodella, jotta opintojesi keskiarvo asettuu vähintään 45 opintopisteeseen per lukuvuosi opintotuen seurannassa.

Mutta edelleenkin korostaisin, että opintotuen takaisinperintä ei käytännössä uhkaa ellet ole täysin lopettanut opiskelua. Helpoilla kursseilla voi suorittaa esimerkiksi 10-20 opintopistettä nopeastikin, joten ilman terveydellistä syytä puuttuvien opintopisteiden ongelma on usein ratkaistavissa.

Ongelma on lähinnä siinä, jossei ole nettikurssien mahdollisuudesta kuullutkaan. Jolloin on äkkiä lukuvuoden loppua kohden lähinnä kesäopintojen armoilla, kun työkalupakista ei löydy nettikurssien suorittamista vaihtoehtona. Kesäopinnot, vaikka kivoja voivatkin olla, ovat usein järjestetty vähillä suorituskerroilla ja tiukoilla ennakkoilmoittautumisajoilla.

Inhimillisyys

Nettikursseissa on vertailussa perinto-opintoihin myös se inhimillinen puoli siinä, että jos kuten tuhansilla muilla, sinulla on ollut vaikeampi lukuvuosi ei opiskelua stressitekijöineen tarvitse yrittää jatkaa suoriltaan vaikeimman kautta. Monivalinnoissa on mahdollisuus epäonnistuakin yksittäisissä tehtävissä toisin kuin vaikka sali- tai exam-tentissä usein, jossa voidaan vaatia hyvää vastausta esimerkiksi kaikkiin kolmeen kysymykseen.

Itse lähinnä huvituin ensiksi törmätessäni tenttiahdistuksen käsitteeseen yliopiston intra-verkostossa. Kirjatentissä, jossa käsiteltiin Amelie Kuhrtin 800-sivuista klassikkoa muinaisesta Lähi-idästä hymy siltä osin hyytyi, kun yksi tenttikysymyksistä vaati esseevastausta esimerkiksi Marin kaupunkivaltiosta.

Vai oliko kyse Marin kaupungista, kun sekin oli kirjan esittelemien noin 40 verrattain nykyajalle tuntemattoman kulttuurin joukossa. Joka tapauksessa ilman sitä vastausta ja tietoa tenttiä ei pääse läpi, joten monesti tenttikin voi olla aika raadollinen logiikaltaan.

Jolloin tuollaisessa kirjatentissä on esimerkiksi tenttiformaatin puolesta turhan paljon jännitettävää, kun käytännössä kaksi täydellistäkin vastausta on arvoltaan nollaa ilman sen kolmannen läpäisemistä.

Onkin opiskelujärjestelmämmekin puolesta tervehenkistä, että ihmisillä on ylipäätään tarjolla mahdollisuuksia edistää opintojaan huomattavasti joustavammin.

Miten saada opintopisteitä vapaasti valittaviin opintoihin

Helpoilla nettikursseilla on helppo saada puuttuvia opintopisteitä milloin vaan. Kaikille avoimet ja ilmaiset MOOC-nettikurssit MOOC-nettikurssit sekä ammattikorkeakoululaisille yksin tarjolla olevat AMK-nettikurssit ovat helpoin tapa suorittaa ja hyväksilukea Kelalle kelpaavia opintopisteitä.

MOOC-nettikurssit ovat käytännössä aina opiskelijalle avoimia kursseja, joissa on esimerkiksi itsenäisiä monivalintatehtäviä ja kenties toisten käyttäjien toimesta vertaisarvioituja muutaman kappaleen kirjoitustehtäviä.

Puuttuvat opintopisteet

Korkeakoulujen nettikursseista jaetaan perus-ECTS-kelpoisia opintopisteitä. ECTS tarkoittaa European Credits Transfer Systemiä, joten näitä voinee ainakin Euroopan unionin tasolla hyödyntää opintoihinsa. 

Nettikursseilla voi tietysti myös edistää tutkintonsa suorittamista, sillä opintopisteet ja kurssit voi hyväksilukea tutkintonsa vapaasti valittaviin opintoihin.

Kuinka helpot opintopisteet löydettiin

Helppojen opintopisteiden kurssien suositusten keruu ympäri internetin sujui onnellisten tähtien alla. Mutta kenties tiedon helpoista nopista leviämisen myötä paljastuu lisääkin uusia, ennestään tietämättömiä helppoja kursseja.

Valtakunnallisen valikoiman lönnrotmaisen keräämisen eri puolilta internet-Suomea osalta oli myös mielenkiintoista huomata, että eri yliopistokaupungeissa oli suuriakin paikallisia eroja tiedossa valtakunnallisesti kaikille tarjolla olevista helpoista opintopisteistä.

Paikoittain aktiivinen keskustelukaan ei tuonut esiin lähellekään kaikkea, minkä taas vastaavasti melko harvakseltaan tapahtuva ajatuksenvaihto oli muualla internetissä paljastanut. Helppojen, mutta kaikille avoimien kurssien määrä yllättikin jo ensimmäisen keruukierroksen jäljiltä.

Kiitos siis eri puolille Suomea yliopisto-opiskelijoiden opintietä helpottavan tiedon jakamisesta ystävällisesti eteenpäin. Yksittäisen opiskelijan levittämä tietokin saattoi tuoda esiin useamman ennenmainitsemattoman kurssin, joilla ei ainakaan vielä ole yhtä legendaarinen maine kuin kursseista tunnetuimmilla.

Halutessaan voi toki myös Nopat.me-sivustosta mainita erilaisissa sosiaalisissa medioissa, jos haluaa auttaa helppojen noppia keruuta. Tai tiedon ylipäätään helppojen noppien olemassaolosta leviämistä, kun en ole aivan varma moniko opiskelija ylipäätään tietää, kuinka helposti voi tutkintonsa saamista nopeuttaa tai opintotuen opintopistevaatimukset täyttää.

Esimerkiksi kertomalla kaverille helppojen noppien mahdollisuudesta auttanee jo mahdollisesti yhtä tai enempää opinnoissaan.

Jostakin oli tieto esimerkiksi Lapin yliopiston järjestämän palvelumuotoilun MOOC-kurssin helppoudesta kulkeutunut osaan etelästä. Lapin yliopiston Jodelissa kuitenkaan kyseisestä kurssista ollut mainintoja. Eikä muutoinkaan missään päin Suomea ollut tietoa kaikista mahdollisuuksia, joten uskoisin, että kaikki helpot nopat kokoavasta Nopat.me-sivustosta on helppojen kurssien tarjonnan kokonaiskuvan hahmottamisen kannalta hyötyä.

Noppakeruusta oli myös siltä osin kerääjällekin iloa, että jokaista yliopistoa myöten onnistui löytää parhaimmillaan useitakin todella helppoja kursseja yliopistokohtaisistakin, eikä vain valtakunnallisista MOOC-kursseista. Monet niistä ovat kivoja, peruskursseista poikkeavia kokemuksia. Tietty hyödyn ja uuden löytämisen ihanne sivustolla onkin.

Kerro Kaverille

Helpoista nopista on parempi kuulla ennemmin kuin myöhemmin. Puuttuvat opintopisteet olisi helppo opiskella milloin vaan.

Nopat.me on nyt Helpot Nopat.fi