Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston helpoimpien opintopisteiden kurssit

Helsingin yliopiston opiskelijoiden toimesta helpoiksi kursseiksi mainituista enimmät ovat matemaattis-loogisia luonteeltaan. Kaikille avoimien verkkokurssien osalta kurssitarjonta laajenee sen verran, että tutustumiskurssien myötä löytänee kenties helpoiksi erikseen mainitsemattomiakin työn alle.

Helsingin yliopisto oli taustatutkimusta tehdessäni internetin perusteella ainoa yliopisto, jolla on tarjolla helposti saatavilla olevia, ilmaisia tutustumiskursseja esimerkiksi lukiolaisten kokeiltavaksi.

Muilla yliopistoilla oli kryptisempi lähestymistapa tutustumiskursseihinsa, kun käytännössä mitään ei helposti ollut saatavilla. Mutta voi olla, että avoimet tutustumiskurssit ovat tuleva laajempikin trendi, kun käsittääkseni lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön tiivistämisestä on vaatimuksia uusimmissa opintosuunnitelmissa.

Mikä sataa tutkinto-opiskelijoiden laariinkin, kun arvattavasti tutustumiskurssien olisi hyvä olla kaikille avoimia massiiviverkkokurssitoteutuksia, eikä esimerkiksi erioikeutettujen ohituskaista 583 opintopisteen vuosiennätyksen rikkomiseen ties kenen armosta kulloinkin.

Yliopistokohtaisempien kurssien vaihtoehtona voi toki valita ja hyväksilukea helppoja valtakunnallisia verkko-opintopisteitä tutkintoonsa. Valtakunnalliset kurssit järjestetään yleisesti verkkototeutuksina ympäri vuoden Massive Open Online Course-periaatteella, joten voit suorittaa niitä oman aikataulusi ehdoilla.

Helpoimmat kaikille avoimet ja ilmaiset mooc-nettikurssitHYAAltoTUNIUTUJYUUEFUwasaLUTOYLYAMKLukioVaikeimmatMenneetsisällyttäminenNoppani

Helsingin yliopisto

 1 op

Eriarvoisuuden monet muodot

Tutustuminen yhteiskunnallisen muutoksen ohjelman tieteenaloihin

HY tutustumiskurssit

 2 op

Suomalainen kotieläin tänään ja huomenna

Kotieläintieteen perusteet

Monivalinta.

HY tutustumiskurssit

 2 op

Ruoka 1.0

Johdatus elintarvikealaan

Monivalinta.

HY tutustumiskurssit

 2 op

IPR is the new black

Aineettomat oikeudet, joilla suojataan aineetonta omaisuutta

Ei vaadi aikaisempaa oikeudellista osaamista.

IPR University Center

 2 op

Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla

Kansalaisena digitaalisessa yhteiskunnassa

Joku yliopistolla on keksinyt tätä kaikille avoimeksi MOOCiksi kutsua, mutta ilmaisena sen voi suorittaa vain Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija. 

MOOC.fi

 2 op

Minä ja kissani

Kissasi ja sinä, myös kissattomille

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille ilmaisena avoimessa yliopistossa.

Helsingin yliopiston opintotarjonta

 2 op

Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: tähdet ja avaruus

Avaruuden tutkimus

Materiaaleihin perustuvat tehtävät.

HY tutustumiskurssit

 2 op

Ympäristö- ja elintarviketalouden tutkimus- ja ajankohtaiset kysymykset

Akateeminen tutkimus ja tieteellinen ajattelu ympäristö- ja elintarviketalouden alalla

Monivalinta.

HY tutustumiskurssit

 2 op

Lukiomatematiikan kertaus

Kertaus lukiomatematiikkaan

Matemaattis-looginen.

HY opintotarjonta

Osallistu kyselytutkimuksiin

Kuluttajapaneeli järjestää markkinatutkimuksia, joihin vastaamalla ansaitsee palkkiona rahaa tai halutessaan lahjakortteja.

 Kuluttajapaneeli.fi

Helpot Nopat.fi sisältää kumppanuusmarkkinointilinkkejä, jotka on merkitty -tähdellä.

 3 op

Minä ja koirani

Sinä ja koirasi, myös koirattomille

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille ilmaisena avoimessa yliopistossa.

Helsingin yliopiston opintotarjonta

 5 op

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus

Tutkimusperusteiset näkökulmat opettajuuteen

HY opintotarjonta

 5 op

Erot ja eriarvoisuus

Yhteiskunnallisten erojen ja eriarvoisuuden lähteet sekä vaikutukset

HY opintotarjonta

 5 op

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa I

Tilastot sekä datatieteen ja R-koodauksen alkeet

Matemaattis-looginen.

HY opintotarjonta

 5 op

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa II

Tilastot sekä datatieteen ja R-koodauksen alkeiden jatkot

Matemaattis-looginen.

HY opintotarjonta

 5 op

Fysiikkaa luonnontieteilijöille

Fysiikan peruskäsitteet

Matemaattis-looginen.

HY opintotarjonta

Helsingin yliopiston tutustumiskurssit

Erilaisia kursseja yliopisto-opiskeluun perehdyttäen

Ruoka 1.0 (2 op) ja Suomalainen kotieläin tänään ja huomenna (2 op) ovat perinteisiä helppojen noppien kursseja.

Ympäristö- ja elintarviketalouden tutkimus ja ajankohtaiset kysymykset (2 op) on myös saanut maininnan helppona.

Eriarvoisuuden monet muodot (1 op) on myös kunnostautunut tällä saralla.

HY tutustumiskurssit

MOOC.Helsinki

Helsingin yliopiston kaikille avoimet verkkokurssit

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitaitoinen opetus on saanut ainakin kasvatustieteen opiskelijoiden keskuudessa suosituksen.

MOOC.Helsinki siirtyy Digicampukselle vuoden 2022 aikana.

MOOC.Helsinki

Helsingin yliopiston opintotarjonta

Studies Helsinki

HY-kurssit.

Helsingin yliopiston opintotarjonta

Helsingin yliopiston Sisu

Opintojaksoja sun muuta

Upea tapa tutustua opintojaksoihin.

Helsingin yliopiston Sisu

Kerro Kaverille

Helpoista nopista on parempi kuulla ennemmin kuin myöhemmin. Puuttuvat opintopisteet olisi helppo opiskella milloin vaan.

Nopat.me on nyt Helpot Nopat.fi